Sabal serrulatum

ศัพท์ภาษาเยอรมัน

ปาล์มแคระ

การใช้ Sabal serrulatum สำหรับโรคต่อไปนี้ในธรรมชาติบำบัด

 • ต่อมลูกหมากโต
 • การอักเสบของต่อมลูกหมาก (ต่อมลูกหมากอักเสบ)
 • ในผู้หญิง
  • โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
   และ
  • การอักเสบของท่อนำไข่

การใช้ Sabal serrulatum สำหรับอาการ / ข้อร้องเรียนต่อไปนี้

 • ปัสสาวะลำบาก

มีผลกระตุ้นการขับของเหลว ("สายสวนชีวจิต“).

อวัยวะที่ใช้งาน

 • ต่อมลูกหมาก
 • กระเพาะปัสสาวะ
 • หลอดน้ำอสุจิ
 • รังไข่
 • มดลูก

ปริมาณปกติ

ใบสมัคร:

 • หยด Sabal serrulatum D3
 • Ampoules Sabal serrulatum D4, D6